Listopadowe szkolenia CMG

 • Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na organizowane przez Centrum Mediacji Gospodarczej przy KRRP szkolenia

  "Blokady w procesie negocjacji/mediacji - praca z emocjami"

   "Pułapki myślenia i manipulacji w procesie komunikacji"

   MIEJSCE: Warszawa, Aleje Ujazdowskie 18 lok 4

  Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa oraz zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem szkolenia a uczestnikiem szkolenia (w przypadku zgłoszeń od osób fizycznych) lub firmą (w przypadku osób prawnych) pod warunkiem zapłaty

   

   

 • 1. Podaj imię *

 • 2. Podaj nazwisko *

 • 3. Podaj adres e-mail: *

  Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com
 • 4. Podaj nr telefonu *

  q
 • 5. Wybierz szkolenie, w którym chcesz uczestniczyć *

  Możesz wybrać jedno z nich, lub oba
  Można udzielić jednej odpowiedzi.
Ładowanie
Ładowanie...